TUYỂN 9 NAM – CƠ KHÍ  (KHOAN TIỆN, VẬN HÀNH MÁY CƠ KHÍ)

TUYỂN 9 NAM – CƠ KHÍ  (KHOAN TIỆN, VẬN HÀNH MÁY CƠ KHÍ)
– Địa điểm: TOCHIGI/ FUKUOKA
– yêu cầu:  tuổi 20-30 tuổi, sức khỏe tốt, có tay nghề liên quan đến cơ khí tiện
– Yêu cầu: không xăm trổ, không mù màu thuận tay phải, Yêu thích tiếng Nhật

– CV: Khoan tiện, vận hành máy cơ khí
– Lương: 14.5man – chưa tính làm thêm
– Chốt Form 19/6 – thi 26/6 Phỏng vấn qua Skype
– Xuất cảnh: 01/2021