Công ty Bảo Anh trân trọng thông báo

Căn cứ theo phiếu trả lời số : 36/2023/CBN-HQTACP  về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Công ty Bảo Anh cập  nhật danh sách lao động tham gia chuẩn bị nguồn để đi chương trình kỹ sư lao động E7 đóng tầu tại Hàn Quốc như sau:

  1. Trần Văn Toàn, Sinh ngày : 15/02/1982, Quê quán tại : Diễn châu – Nghệ An
  2. Cao Đức Trường, Sinh ngày : 20/10/1991,Quê quán tại : Quỳnh Hợp, Nghệ An
  3. Nguyễn Văn Hoàng , Sinh ngày 23/08/1998 Quê quán tại : Hưng Nguyên – Nghệ An
  4. Nguyễn Thanh Tùng, Sinh ngày :07/12/1983 Quê quán tại: Ba vì –Hà Nội

Công ty Bảo Anh trân trọng thông báo !